TONGUÇ İŞKEN KİMDİR ?

Ankara’da 1969 doğmuştur. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp hayatına başlamıştır. 1991 yılında Tıp Doktoru olduktan sonra Akdeniz Üniversitesinde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahiye başladı.

2000 yılında ; Kocaeli Üniversitesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak kabul edildi akabinde 2009 yılında doçent oldu, 2012 yılında plastik cerrahiye ilave olarak Ağız Yüz Çene Cerrahisi uzmanlığını aldı.

2015 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde profesör ünvanını aldı ve halen Bahçeşehir Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahiye Anabilim Dalı Başkanı olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Aynı zamanda da VM MedicalPark hastanesinde kurucusu olduğu “Vita&More” isimli Estetik Cerrahi

Kliniği, estetik ve plastik cerrahi alanında hizmet vermektedir.

Bu süreçte mesleki ve bilimsel çalışmalar kapsamında ; 2008 ERASMUS bursu ile İsveç’de Uppsala Üniversitesi’de Plastik Cerra-hi Kliniği’nde çalışmış, 2009 yılında AO Foundation Fellowship programı aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri, Hopkins Üniversi-tesi, Plastik Cerrahi Kliniği’nde çalışmıştır.

Uzmanlığı ile ilgili 35 adet uluslararası makale, 4 adet kitap yazarlığı başta olmak üzere yurt içi ve yurtdışında bilimsel tebliğler, konuşmalar, kitap bölümleri, bilimsel çalışmalar ve makalelerden oluşan şimdilik 100’ün üzerinde bilimsel üretimi vardır.

Türk Tabipler Birliği, Tıbbi Bilişim Derneği, Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Derneği, Estetik Plastik Cerrahi Derneği, Balkan Estetik Plastik Cerrahi Derneği, Interplast, AO Foundation, Avrupa Estetik Cerrahi Derneği üyesi olduğu derneklerden bazılarıdır. Halen Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Derneği Kök Hücre ve Hücre Tedavileri Grup Başkanlığını yürütmektedir.

Türkiye Bilimler Akademisi’nden 3 kez Bilim Teşvik Ödülü almıştır.

Kök hücre ve hücre tedavileri, Estetik ve Rekonstrüktif Meme Cerrahisi, Yüz Cerrahisi, Deri Tümörleri, Dudak ve Damak Yarıkları, İleri Yüz Deformiteleri ve Estetik Cerrahi ana ilgi alanlarıdır.

İlk olarak kendisi tarafından bulunmuş, uluslararası alanda yayınlanmış, kullanılan 6 adet ameliyat yöntemi ve burun ameliyatlarında kolay ostetomi sağlayan bir cihaz patenti vardır. Yaşam Felsefesi “hayatın, her yönden daha iyi olma yolunda bir yolculuk” olduğudur”.

Menü